Boğazın Tahkimatı ve savunması

0

Türklerin boğazda yeterli savunma gücü yoktu. Çünkü Almanlar boğazın zorlanacağını düşünmediklerinden, burada bulunan 32 bataryayı 22’ye indirmişlerdi. Çanakkale müstahkem mevki komutanı Albay Cevat
Bey ve Kurmay Başkanı Yrb. Selahaddin Bey’di. Genel seferberliğin ilanı üzerine müstahkem mevki komutanı Albay Cevat Bey işe el koymuş, tüm bataryaları yerlerinde bırakarak eğitim ve gözetleme hizmetine büyük önem verdirmişti.

Müstahkem mevki topçusunun bir savunma ve ateş planına ihtiyaç vardı. Derinliğine bir topçu kademesinin gereğinde çakılı bataryaların susması üzerine, başka bölgelerden ve mevzilerden ateş edilmesi suretiyle düşmanın yanıltılması gerekiyordu. Bu maksatla Erenköy ve İntepe arasında Onbüs bataryaları yerleştirilmiştir. Derinliğine mayın tarlaları ve hatlarıda fedakar
denizcilerimiz tarafından meydana getirildi. Savaş gemilerimizden çıkarılan toplar, set bataryalarına yerleştirildiler. Denizaltlarına karşı da eldeki malzeme ile balık ağlarından yararlanılarak en dar bölgede bir deniz ağı oluşturuldu.

Çanakkale savaşının savunma tertibatı, boğazın savunması, üç bölüm halinde derinliğe doğru şu şekilde düzenlenmiş idi.

a) Dış Savunma Bölgesi: Boğazın Ege tarafındaki giriş yerinde dört tabyadan oluşmaktaydı.17 Bunlar; Orahiye-Kumkale-Seddülbahir ve Ertuğrul tabyalarından ibaret idi. Buradaki topların sadece dört adedi büyük gemilere ateş edecek çap ve menzile sahip olup seri ateşli idiler. Bu tabyaların görevi
düşman donanmasını boğaza girmeden önce, zayiata uğratmak ve derinlikteki tabyaları korumaktır.

b) Orta Savunma Bölgesi: Boğazın içinde Karanlık Liman’dan Kepez’e kadar olan kısımda önceleri Kepez ve Dardanos’tan başka tabya yok iken daha sonra 7 tabya ile takviye edildi.

Bunlar:

  • Anadolu Kıyısında : Kepez, Dardanos, Mesudiye ve Cevatpaşa tabyaları.
  • Rumeli Kıyısında: Tanker, Baykuş, Kumburnu tabyaları. Her iki kıyı tabyalarında ağır toplar mevzilendirilmiştir.

c) İç Savunma Bölgesi: Bu bölgede 9 tabya vardı.

  • Anadolu Kıyısında: Nara, Mecidiye, Çimenlik, Anadolu Hamidiyesi tabyaları.
  • Rumeli Kıyısında: Yıldız, Değirmendere, Namazgah, Rumeli Hamidiyesi ve Mecidiye tabyaları.

Bu tabyalarda toplam 59 ağır top vardı. Bunlardan ancak 8‘i büyük çapta ve seri ateşliydi. Boğazın en çok tahkim edilen ve mayınlarla pekiştirilen bölgesi burasıdır. Boğazdaki topların mevcudu 170 adedi buluyordu.18 Almanya’ya sipariş edilen ağır toplar ve diğer malzeme henüz gelmemişti.

Avusturya ve Almanya ile savaş halinde olan Sırplar nedeniyle Avrupa demiryolu kullanılmıyordu. Bulgaristan ve Romanya tarafsızdı ve savaş malzemesinin topraklarından geçmesine izin vermiyorlardı. Bu haliyle imparatorluk, dostlarından uzakta yalnız başınaydı.

Share.

Yorum Ekle