Çanakkale – Sultan Reşad

0

Savlet etmişti Çanakkale’ye bahr-i berrden

Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Lâkin imdad-ı İlâhî yetişip ordumuza

Oldu her bir neferi kal’a-ı pûlât-ı beden

Asker evlâtlarımın pişigeh-i azminde

Aczini eyledi idrâk nihayet düşmen

Kadr-ü haysiyeti pâmâl olarak etti firar

Kalb-i İslâm’a nüfûz eylemeye gelmiş iken

Kapanıp secde-i şükrâna REŞAD eyle dua;

Mülk’ü İslâmı Huda eyliye daim me’men.

Sultan Mehmet Reşad

Share.

Yorum Ekle