Browsing: Kahramanlar

Kahramanlar
0

Çanakkale, bir ölüm kalım savaşıydı. Çanakkale, bir saldırıya karşı, etten ve kemikten bir savunmaydı. Ülkenin…

Kahramanlar
0

Muavenet-i Millîye; 1909 yılında, padişahın öncülüğü ile kurulan ‘Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Millîye Cemiyeti’nin halktan topladığı…

Kahramanlar
0

Ordugahın ilk ışıklarını gördüğüm vakit saat dokuzdu. Uzaklarda belirsiz bir hayal gibi uzun gölgelerini kumlara,…

Kahramanlar
0

Çanakkale önlerinde tarihte ender görülen bir muharebe cereyan etmekteydi. Bir yanda dünyanın en gelişmiş askeri…

Kahramanlar
0

Çanakkale Savaşlarında bir değil birçok Mehmet Çavuş vardır. Kabatepe önlerine çıkarma yapılacak yeri belirlemek için…